Customizing Ubuntu 6.06

อัปเกรดเป็น Ubuntu 6.06 LTS Dapper Drake มาพักใหญ่ ตามมาด้วยการติดตั้งใหม่ จดโน้ตเป็น cookbook ของตัวเองได้พอสมควรเหมือนกัน

APT Proxy

เปลี่ยนมาใช้ local apt proxy ที่ belldandy.kitty.in.th เครือข่ายใครใกล้ มข. จะตามมาใช้ด้วยก็ได้ โดยแก้ไฟล์ /etc/apt/sources.list

# dapper drake
deb http://belldandy.kitty.in.th:9999/ubuntu dapper main restricted
deb http://belldandy.kitty.in.th:9999/ubuntu dapper universe multiverse
deb http://belldandy.kitty.in.th:9999/ubuntu dapper-updates main restricted
deb http://belldandy.kitty.in.th:9999/ubuntu dapper-updates universe multiverse
deb http://belldandy.kitty.in.th:9999/ubuntu dapper-security main restricted
deb http://belldandy.kitty.in.th:9999/ubuntu dapper-security universe multiverse

#deb http://th.archive.ubuntu.com/ubuntu dapper main restricted
#deb http://th.archive.ubuntu.com/ubuntu dapper universe multiverse
#deb http://th.archive.ubuntu.com/ubuntu dapper-updates main restricted
#deb http://th.archive.ubuntu.com/ubuntu dapper-updates universe multiverse
#deb http://security.ubuntu.com/ubuntu dapper-security main restricted
#deb http://security.ubuntu.com/ubuntu dapper-security universe multiverse

# kitty - official
deb ftp://ftp.kitty.in.th/pub/ubuntu/kitty dapper unstable

ใครที่ต้องใช้งานเว็บผ่านเว็บพร็อกซี อาจจะต้องแก้ /etc/apt/apt.conf นิดหน่อย

Acquire::http::Proxy "http://my.proxy.server.org:8080";

จากนั้นก็ apt-get update; apt-get upgrade | dist-upgrade กันไป

gconf-editor

ค่าปริยายไม่แสดงในเมนู จะให้ปรากฏก็เข้า Accessories -> Alacarte Menu Editor เข้าไป enable ใน System Tools -> Configuration Editor

Nautilus Things

 1. View
  • Icon View Defaults -> Default Zoom Level: 75%
  • Use compact layout – checked
  • List View Defaults -> Default Zoom Level: 50%
 2. Preview
  • Show text in icons -> Never
  • Only for files smaller than: 1 MB
  • Preview sound files -> Never
 3. ส่วนใน gconf ก็จะตั้งค่าพวกนี้ไว้
  • /apps/nautilus/preferences/always_use_browser – unchecked อยากใช้ spatial มากกว่า
  • /apps/nautilus/preferences/desktop_is_home_dir – checked เอา $HOME มาเป็น desktop ไปเลยสะดวกดี
  • /apps/nautilus-cd-burner/burnproof – checked เวลา burn แผ่นจะได้มี error น้อยลง
  • /apps/nautilus-cd-burner/overburn – checked เผื่อ burn แผ่นเกินความจุมาตรฐาน

System Preferences Things

ค่าโดยปริยายยังขาดๆ เกินๆ .. ชอบมั่งไม่ชอบมั่ง ก็เลยปรับๆ ตามใจ

 • เพิ่มคีย์บอร์ดเลย์เอาต์ภาษาไทย Keyboard -> Layouts -> Add … -> Thailand -> TIS-820.2538
 • เปลี่ยนคีย์สลับภาษา Keyboard -> Layout Options -> Group Shift/Lock behavior -> Alt+Shift changes group – checked
 • เปลี่ยนปุ่มลัด กดปุ่มวินโดว์สเลือกเมนูหลัก Keyboard Shortcuts -> Show the panel menu -> Windows Key (Super_L)
 • แสดงเฉพาะไอคอนบนทูลบาร์ Menus & Toolbars -> Toolbar button labels: Icons only
 • เปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานของสารพัด Removable Drives and Media -> Multimedia, Cameras, PDAs, Printers & Scanners, Input Devices -> unchecked all
 • ปิดการทำงานของ ESD ตอนเริ่มทำงาน Sounds -> Enable software sound mixing (ESD) – unchecked
 • ปิดเสียง beep System Beep -> Enable system beep – unchecked
 • เลือกหน้าต่างเมื่อเลื่อนเมาส์ Window -> Select windows when the mouse moves over them – checked

OpenOffice.org

เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานมีคนแนะนำว่าให้ตั้งค่าประมาณนี้ (จำไม่ได้แล้วว่าเอามาจากไหน – -)

 1. Tools -> Options -> Memory
  • Undo: Number of steps = 20
  • Graphic cache: User for OpenOffice.org = 64
  • Memory per object = 16
  • โหลด OO.o เร็วขึ้น OpenOffice.org quickstarter -> Load OpenOffice.org during system start-up -> checked .. ทำแล้วจะมีโปรแกรม Quick Starter ฝังอยู่ในหน่วยความจำประมาณ 20 MB
 2. ถ้าเมนูหรือ UI แสดงผลเพี้ยน เลือก Tools -> Options -> View -> Use system font for user interface -> unchecked อาจจะดีขึ้น
 3. เปลี่ยนขนาดไอคอนบนทูลบาร์ Tools -> Options -> View -> Icon Size and Style -> Small

hdparm

ปกติ DMA ทำงานอยู่แล้ว เลยทำแค่เพิ่ม multicount ใช้ 32-bit I/O และปิด power management .. แก้ไฟล์ /etc/hdparm.conf เพิ่ม

command_line {
    hdparm -q -m16 -q -c1 -q -B255 -q -C /dev/hda
}

Firefox

ให้ไวๆๆๆ ช่อง URL ใส่ about:config

 • ปิดการทำงานของ IPv6 network.dns.disableIPv6 true
 • ปิการทำงานของ IDN network.enableIDN false
 • เพิ่มค่า connection สูงสุด network.http.max-connections 64
 • เพิ่มค่า connection สูงสุด/เซิร์ฟเวอร์ network.http.max-connections-per-server 32
 • เพิ่มค่า persistent connection สูงสุด/พร็อกซี network.http.max-persistent-connections-per-proxy 16
 • เพิ่มค่า persistent connection สูงสุด/เซิร์ฟเวอร์ network.http.max-persistent-connections-per-server 8
 • ใช้ไปป์ไลน์ network.http.pipelining true
 • ใช้ไปป์ไลน์กับพร็อกซี network.http.proxy.pipelining true
 • จำนวนไปป์ไลน์สูงสุด network.http.pipelining.maxrequests 8

Packages

ที่ลงเพิ่มไปก็หลายตัวเหมือนกัน

 • acroread
 • beep-media-player
 • blender yafray
 • build-essential devscripts lintian dh-make fakeroot dpatch patch
 • celestia-gnome
 • chkrootkit
 • configure-debian
 • devhelp
 • dosbox
 • flashplugin-nonfree
 • gkrellm gkrellm-volume gkrellmwireless
 • glade libglade2-dev libgtk2.0-dev autoconf automake1.4
 • gnumeric
 • gqview libjpeg-progs
 • gstreamer0.10-plugins-good gstreamer0.10-plugins-ugly gstreamer0.10-ffmpeg gstreamer0.10-pitfdll
 • gvim vim-gtk
 • i810switch
 • leafpad
 • libimage-exiftool-perl
 • libthai0 libthai-dev pango-libthai
 • mplayer-nogui
 • mrxvt
 • nvidia-glx
 • quarry
 • synergy
 • tetex-extra
 • vlc
 • xine-ui libxine-extracodecs

Opera

นอกจากต้องลง lesstif2 แล้วก็จะต้องลง xlibs ด้วย ใน Dapper จะไม่มี xlibs แล้วให้ใช้ของ Breezy แทน

LAMP

ถ้าติดตั้งด้วยแผ่น Server จะมีเมนูสำหรับติดตั้ง LAMP ได้เลย .. แต่ถ้าใช้แผ่นอื่นแล้วจะติดตั้งเพิ่มก็แค่

$ apt-get install php5-mysql mysql-server-5.0

ที่เหลือ apt จะหามาให้เอง

PDF Printer

หลายขั้นตอนหน่อย เริ่มจากติดตั้ง CUPS-PDF

$ sudo apt-get install cups-pdf

กำหนดสิทธิของไบนารีเป็น u+s

$ sudo chmod u+s /usr/lib/cups/backend/cups-pdf

Add printer -> Local -> PDF Printer

Driver Generic -> color postscript printer, rev3a

ไดรเวอร์จะบันทึกเป็นไฟล์ไว้ใน $HOME/PDF ถ้าอยากให้ไปอยู่ที่อื่นก็แก้ใน /etc/cups/cups-pdf.conf บรรทัด Out ได้

เวลาสั่งพิมพ์ไม่ต้องเลือก print to file ไดรเวอร์จะบันทึกเป็นไฟล์ให้เอง

Java 5.0 JRE

ติดตั้งก่อน

$ sudo apt-get install sun-java5-plugin sun-java5-fonts
 • Firefox ควรจะทำงานได้หลังจากเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่
 • Opera ต้องตั้งค่านิดหน่อย Tools -> Preferences -> Advanced -> Content
  • Enable java – checked
  • Java options -> set path เป็น /usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun-1.5.0.06/jre/lib/i386/