ม.๗

ม.๗ มันคือ default ที่วางท้ายสุดใน switch หรือ else สุดท้าย ใน else-if construct

command ใน default / else ต้องหยิบเอา functions ที่เคย define มาแล้ว ใช้กันมานานมาใช้ โดย pass parameter ของกรณีนี้ไปเป็น input

ถ้าจำเป็น จะ wrapper / template / polymorphism อะไรก็ว่ากันไป .. #ห๊ะ