TIS-620 in Evolution

เคยแจ้ง bug นี้ พร้อมกับส่ง patch ไปตั้งแต่สมัย Evolution 1.4.x .. จากนั้น ximian (ในสมัยนั้น) ก็เงียบๆ ไป .. ต่างคนต่างเงียบ กระทั่งเกือบสองปีต่อมาถึงเริ่มมีการเคลื่อนไหวอีกครั้ง ล่าสุดช่วงนี้ gnome 2.14 ก็จวนแล้ว ทาง Andre Klapper ที่กำกับดูแล patch เริ่มก็มาตามจี้ให้ทัน Evolution 2.6 พี่เทพเลยมาช่วยสานต่อและกระตุ้นให้ช่วยกันดันให้ผ่าน .. ปรากฏว่า พี่เทพเจอบั๊กอีกตัวที่ทำให้ทดสอบ gnome cvs ไม่ได้ .. ส่วนผมเอาแค่ checkout ตัว cvs ออกมายังได้ไม่ครบด้วยซ้ำ (- -‘) … เลยได้แค่รายงาน based on evolution 2.4.1 ไปว่าปัญหามันเกิดขึ้นเพราะอะไร

เรื่องของเรื่องก็คือ header ของเมลจะมีการระบุว่า content ใช้ charset อะไร .. กรณี header ระบุเป็น TIS-620 หรือ UTF-8 แล้วใช้ตามนั้นจริงๆ จะไม่มีปัญหา .. แต่จะมีเมลภาษาไทยจำนวนไม่น้อย (เท่าที่มีอยู่ใน box ก็ ประมาณ 30-40%) ที่ encode เป็น TIS-620 แต่ header กลับระบุว่า charset เป็น ISO-8859-1 กรณีนี้โปรแกรมอ่านเมล (แทบ) ทุกตัวจะพยายามแสดงผลเป็น ISO-8859-1 ทำให้เมลภาษาไทยแสดงเป็นภาษาขอม .. ถ้าจะให้แสดงผลถูกต้องก็ต้องบังคับ character encoding ซึ่งโปรแกรมอ่านเมลที่นิยมใช้กันจะเลือกจากเมนูได้ .. ที่ผ่านมา เมนู character encoding ของ evolution จะไม่มีภาษาไทย (TIS-620) ให้เลือก .. patch ที่ผมทำก็แค่ enable ให้มันมีให้เลือกเท่านั้นเอง

พอแจ้งไป Andre ก็เลยอยากให้ช่วยส่งตัวอย่างเมลไปให้ทดสอบ ท้ายที่สุดสถานะของ bug #251062 ปรับเป็น fixed/resolved เรียบร้อย .. เช็คจาก gnome cvs ก็เห็นว่ามี TIS-620 แล้ว .. ก็ค่อนข้างแน่นอนว่า Evolution 2.6 จะมี TIS-620 ให้เลือกในเมนู character encoding … สบายละ .. ต่อไปก็ไม่ต้อง maintain patch + build evolution เองแล้ว :)